מתי צריך להגיש את מכתב ההתפטרות?

לרצון – או לתחושת צורך- של עובד להתפטר עשויות להיות סיבות שונות: תחושת מיצוי, הצעה טובה ומשתלמת יותר, הפרת זכויות, תחושת התנכלות, לחץ שנגרם בשל ריבוי שעות ו/או עומס מטלות, יחסים רעועים עם הבוס ועוד. כך או כך, תהיה הסיבה לרצון לעזוב אשר תהיה, עם גמלה אצל עובדה ההחלטה להתפטר ממקום העבודה עליו להגיש, כמתחייב בחוק, מכתב ההתפטרות רשמי למעסיק.

לצד זכויות העובד – חלות עליו גם חובות. הגשת מכתב ההתפטרות במועד היא אחת מהן; הצורך בהודעה במועד נקוב נובעת ממתן אפשרות למעסיק להיערך לקראת עזיבתו של עובד ולמצות את הסיכוי למצוא לו מחליף, מרגע הגשת המכתב עד לרגע כניסתו לתוקף. מדובר בחוק חשוב, אשר בהפרתו מסתכן העובד המבקש לעזוב בקנס (פיצוי) כספי בגובה השכר שהיה אמור לקבל בתקופה שלגביה הוא לא הודיע למעסיק מבעוד מועד.

החיוב על פי החוק

החוק מחייב כל מי שעובדים שנה ומעלה להגיש מכתב כזה כחודש ימים לפני העזיבה – "חודש מראש". אותו חוק "מיטיב" במידה מסוימת עם העובד המבקש לעזוב לאחר תקופה קצרה יחסית ( על פי רוב לאחר שעובד מביע את רצונו לעזוב הוא יכול להיתקל ב"כתף קרה" מצד המעסיק, מאווירה עכורה ומתחושה כי הוא עושה מעשה שאינו מתקבל בעין יפה. זאת אחת הסיבות לאי רצונם של מעסיקים להמשיך להעסיק עובדים שהגישו את מכתב ההתפטרות שלהם, גם טרם כניסת ההתפטרות לתוקף ומעדיפים שהם יעזבו לאלתר): במהלך חצי השנה הראשונה לעבודתו, עזיבתו מחייבת הודעה מראש של יום אחד עבור כל חודש עבודה,  כלומר, אם הוא עבד שישה חודשים, עליו להודיע לפחות שישה ימים לפני עזיבתו.

גם על מי שעובדים על בסיס שעתי ורוצים לעזוב להגיש  מכתב התפטרות, בדומה לתנאים של העובדים תקופה קצרה אולם לאחר שנת העבודה השלישית, גם מי שעובדים על בסיס שעתי להגיש את מכתב ההתפטרות חודש מראש.

פירוט הסיבות להתפטרות

מכתב ההתפטרות מבטא וממחיש את זכותו של העובד לסיים לעבוד במקום מסוים בשל סיבה שנראית לו מספיקה ומוצדקת לסיים. גם אם הסיבה או מכלול הסיבות הן אי שביעות רצונו מהיחס כלפיו, מהשכר הזעום, מתחושה שהוא לא מוערך מספיק כאדם וכי תרומתו לחברה אינה באה לידי ביטוי בשכר או אף במלה טובה, תמיד כדאי לסיים יפה.

במאמר מוסגר: הניסיון מלמד, כי תמיד עדיף להודיע זמן מספיק שיאפשר למעסיק להתארגן למציאת מחליף ולו רק כדי שלא ליצור אצלו תחושת כעס כלפיכם בגלל ש"מה נזכרתם להודיע רק עכשיו?"

מכתב התפטרות אמור להיות ענייני וקצר. יש לכתוב בראשו את תאריך הוצאתו ואת יום כניסת ההתפטרות לתוקפה. עדיף לפרט את הסיבה או את הסיבות להתפטרות, ורצוי ומומלץ לשמור על נוסח מכובד ותרבותי. תמיד עדיף לסיים יפה ולא להיוותר עם תחושת חמיצות או כעס.