מהן מגבלות החוק בתחום של חקירות פרטיות?

אילו העולם היה מקום מתוקן כמו שהוא אמור להיות, מן הסתם  חקירות פרטיות היו מתייתרות. חוקרים פרטיים פועלים לא אחת באזורי דמדומים,  חודרים ופולשים לרשות הפרט, אוספים ראיות והוכחות בדרכים שונות ומשונות. לא אחת הם הולכים כלוליינים על החוט הדק המפריד בין החוק לבין מה שאינו חוקי. עם זאת חלות עליהם מגבלות החוק- חוק שקובע כי ראיות שהושגו באופן שהיה בו משום עבירה על החוק הן אינן קבילות מאחר שאינן כשרות. המודעות לחוק ולמגבלותיו מחייבים את החוקרים הפרטיים למשנה זהירות בעבודתם.

במהלך משפט פלילי עשוי מי מהצדדים להציג ראיות שהושגו על ידי חוקר פרטי שביצע האזנת סתר, צילום, כראיה חפצית כל שהיא ועוד.  מדובר בעבודה שמחייבת דריכות וערנות מרביות כדי לא להיחשף. העוסקים בתחום חקירות פרטיות עלולים למצוא עצמם במצב, שבו מוגשת נגדם תלונה בגין חדירה לפרטיות ופגיעה בזכויות הפרט. חוקר פרטי נדרש להיות מקצועי ומיומן בעבודתו. הוא יודע כי עליו להיזהר מהטרדת מי שאחריו או אחריה או אחריהם הוא עוקב, מהפרעה לשגרת חייהם או מפגיעה באיכותם.

הגבלת החוק בדבר פרטיות

החוק מגביל את החוקר ולמעשה אוסר עליו לפגוע בזכות לפרטיות שהיא זכות יסוד המעוגנת בחוק כבוד האדם וחירותו. אחת המשמעויות החשובות בחוק זה הוא ההגבלה, המעוגנת בכללים, על האפשרות להתערב בחייהם של בני אדם ללא ידיעתם או הסכמתם. אין ספק כי הפרקטיקה של החוקרים הפרטיים עלולה/עשויה להציב סימן שאלה גדול האם הם שומרים על זכות זו…

חקירות פרטיות נעשות במגבלת החוק ולא אחת תוך מתן פירוש מרחיב לחוק או פעילות בשטח האפור שלו. אילו היה מדובר בעבודה שאין כל ספק באשר ללגיטימיות שלה ולחוקיותה הברורה היא לא היתה צריכה להיעשות בסתר. עם זאת צריך להודות כי החשאיות שבה היא מתבצעת נובעת גם מהקשיים שמנסים להערים הנחקרים והנעקבים על מי שעלולים לעקוב אחריהם. כך או כך, אין ספק כי חוקרי פרטיים נדרשים להיות מצוידים בתכונות ובכישורים ייחודיים ויוצאי דופן.

מרכבות עבודת החוקר אל מול חופש הפרט

החוק מכיר במורכבות של הנושא הקשר בין חופש הפרט ובין  עבודתם של חוקרים פרטיים. פסקי דין אחדים קבעו כי זכותו של אדם לפרטיות גוברת על זכות בן/בת זוגו להשיג ראיות שנועדו להוכיח את בגידת מי מהם או את חוסר נאמנותם. זה באשר לדיני אישות. אותה פרובלמטיקה חלה גם בחקירות שנושאן הוא כלכלי. פגיעה בפרטיות לא חייבת להיעשות בכוונת מכוון, מה שמקים עילה להאשמה; היא יכולה להיעשות בתום לב, מה שעשוי לאפשר לנאשם ליהנות מהגנה מן החוק.

דווקא בשל החשיבות הרבה שבית המשפט מייחס לזכות אדם לפרטיות, על המבצעים חקירות פרטיות ועלול להאשים ואף להרשיע ולהעניש את המפרים אותה, על חוקרים פרטיים העובדים על פי חוק להתייעץ עם עורך דין כדי להסיר ספק כי באופן שבו הם עתידים לבצע את חקירתם עלולה להיות פגיעה בזכות יסוד זו.