החוק החדש לרכיבה על אופניים חשמליים

החוק החדש  המתנה את הסדרת תחום הרכיבה על האופניים החשמליים מחויב המציאות. המציאות המרבה המחייבת אותו היא מספרם הגבוה של הנפגעים בתאונות שמעורבים בהם האופניים.

הנתונים מצמררים ומדאיגים: בעוד בשנת 2017 כולה נהרגו שבעה רוכבים על אופניים חשמליים ברבעון הראשון בלבד של שנת 2018 נהרגו  שישה רוכבים. מנתונים של מכון גרטנר, ומניתוחם על ידי עמותת אור ירוק, עולה, כי בשלוש השנים האחרונות חל גידול של כ- 800% במספר הנפגעים הרוכבים על אופניים וקורקינטים חשמליים

היעדר חקיקה של רישיון לאופניים

העדר חוק המתנה רכיבה על אופניים אלה בקבלת רישיון תמוה במיוחד הן בשל מספרם העצום של כלי תחבורה דו גלגלי זה- כרבע מיליון על פי אומדנים שונים- והן בשל מעורבות מספר ההולך וגדל בהתמדה של רוכבים בתאונות דרכים. עד היום התחום פרוץ: עדיין אין שבילים ייעודיים לרוכבים.

באיסור רכיבה על האופניים החשמליים למי שטרם מלאו להם 16 יש משום תרומה מסוימת, בלתי מספיקה, להגברת הבטיחות אבל העדר אכיפה נמרצת של האיסור והעובדה שבעצם הגיל אין בהכרח ערובה להימנעות מתאונה מחייבים מציאת פתרון יעיל יותר.

אין ספק כי בתחום זה צריך לתקן תקנות מחייבות ומחמירות הרבה יותר מאלה הקיימות. בחוק החדש אין מענה ישיר לבעיה זו; הוא נועד לתת מענה, גם אם לא מלא, לתופעה המתרחבת של גניבת אופניים.

החוק החדש  לפיו יחויבו כל הרוכבים על האופניים החשמליים ברישוי האופניים נמצא בראשיתו, כלומר קיימת הצעת חוק שהוגשה לקריאה טרומית לפני חודשים אחדים, לאחר שחתמו עליה 20 חברי כנסת מכל חלקי הבית.

ההצעה לא מדברת על רישיון נהיגה ייחודי וייעודי אלא לרישום מסודר של מספר שלדת האופניים עם רישום שם בעליהם. כל ניתן יהיה לקיים מעקב ופיקוח צמודים ויעילים.

תרומת החוק החדש

עם זאת, החוק החדש  עשוי לתרום, גם אם לא בהכרח במישרין, לרכיבה מבוקרת, אחראית ובטיחותית יותר בכך שמי שייתפסו רוכבים על אופניים שאינם שייכים להם (לאחר שגנבו אותם) יורדו מהם לאלתר וייענשו.

על מנת לתת מענה מקיף לנושא הגברת הבטיחות בעת רכיבה על האופניים החשמליים נדרשות פעולות שונות במקביל: סלילת מסלולים המיועדים לרכיבה, חיוב חבישת קסדה בכל נסיעה וכמובן, הקפדה על החוק החדש  לאחר שייחקק. אכיפה נמרצת, מוגברת וחסרת פשרות של החובות והאיסורים אף היא מהווה תנאי הכרחי לצמצום מספרן של תאונות הדרכים.

שום חברה חפצת חיים לא יכולה להשלים עם עלייה בלתי מתקבלת על הדעת במספרם של הנפגעים בתאונות דרכים שבהם  מעורבים – ולא אחת הם הם הקרבנות- הרוכבים על אופניים וקורקינטים חשמליים.

ייתכן כי תידרש חקיקה נוספת להסדרת הנושא ככל שהתקנות הקיימות והחוק החדש לא יועילו להצלחת המאבק שאינו סובל דיחוי ברכיבה הפרועה של רבים מהרוכבים על האופניים החשמליים ובאי ציותם לתקנות בפרט.